struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Iławie
 

W skład struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Iławie wchodzą:

Kierownictwo:

1. Komendant_Powiatowy_Policji

2. Pierwszy Zastępca_Komendanta_Powiatowego_Policji

Komórka służby kryminalnej:

1. Wydział Kryminalny 

Komórki służby prewencyjnej:

1. Wydział_Prewencji

2. Wydział_Ruchu_Drogowego

Posterunki Policji:

    a).  Posterunek_Policji_w_Kisielicach

    b). Posterunek_Policji_w_Zalewie

Komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

     a). Zespół_do_spraw_Ochrony_Informacji_Niejawnych oraz Skarg i Wniosków

     b). Zespół_do_spraw_Kadr_i_Szkolenia

     c). Zespół_do_spraw_Administracyjno-Gospodarczych

     d). Stanowisko_Jednoosobowe_do_spraw_Prasowo - Informacyjnych

     e). Stanowisko_Jednoosobowe_do_spraw_Wspomagajacych

     f). Stanowisko_Jednoosobowe_do_spraw_Prezydialnych

     g). Stanowisko_Jednoosobowe_do_spraw_Informatyki

     h). Stanowisko_Jednoosobowe_do_spraw_Bezpieczeństwa_i_Higieny_Pracy

 

Metryczka

Data publikacji 02.07.2009
Data modyfikacji 22.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Zielińska
Osoba udostępniająca informację:
Alina Piotrowska
Osoba modyfikująca informację:
Alina Piotrowska
do góry