Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Iławie jest jednostką organizacyjną Policji. Stanowi aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Iławie realizuje określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku  publicznego.

Terytorialny zasieg Komendy Powiatowej Policji w Iławie obejmuje obszar powiatu iławskiego, a siedzibą jej jest miasto Iława.

Działalność Komendy podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie określonym przepisami art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 2 pkt. 1 oraz art. 6 f Ustawy o Policji.

Zakres działania oraz strukturę Komendy określa:

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.07.2009
Data modyfikacji 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Alina Piotrowska
Osoba modyfikująca informację:
Alina Piotrowska
do góry