Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.  obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z  § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o staniemajątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. Nr 144, poz. 1015, z późn. zm.), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, zgodnie z treścią aktu prawnego,publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Komendant Komisariatu Policji w Lubawie - podinsp. Artur Sibilewski

Komendant Komisariatu Policji w Suszu - podinsp. Joanna Soboczyńska

 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

 

Metryczka

Data publikacji 18.08.2009
Data modyfikacji 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Zielińska Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Alina Piotrowska
Osoba modyfikująca informację:
Alina Piotrowska
do góry